Návod na instalaci filtru CS-52 a AL-52CS

cs-52-navod

1. Uzavřete přívod vody.

2. Odtočte zbývající vodu z chladničky.

3. Bezpečně uchopte filtr a otočte filtrem doleva (proti směru hodinových ručiček). Pokud voda není správně odtlakovaná, může dojít k malému úniku vody. Jemně vytáhněte filtr rovně ven.

4. Vložte nový filtr do chladničky a otočte filtrem doprava (po směru hodinových ručiček). Filtr musí být na doraz.

5. Pusťte přívod vody.

6. Zkontrolujte zda filtr v pořádku těsní a nedochází k úniku vody.

7. Po instalaci filtru je třeba filtr propláchnout. Odtočte 15 litrů vody, dokud voda nepoteče průzračně čistá.