Návod na instalaci filtru DA29-00020B, AC-020B a dalších

 

1. Rozbalte filtr.

Aquacrystalis-ac-020b-step1

 

2. Otočte filtr proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

Aquacrystalis-ac-020b-step2

 

3. Z konce nového filtru sejměte ochrannou krytku.

Aquacrystalis-ac-020b-step3

 

4. Vložte nový filtr zpět a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

Aquacrystalis-ac-020b-step4

 

5. Napouštějte vodu z dávkovače po dobu 6-8 minut (10 litrů), aby se systém a filtr pročistil.

Aquacrystalis-ac-020b-step5

 

6. U modelů s kontrolkou výměny stiskněte a podržte tlačítko RESETOVAT vodní filtr na dávkovači.

Aquacrystalis-ac-020b-step6

 

 

Video návod