Návod na instalaci filtru 5231JA2012A, FL-10J a dalších

 

1. Uzavřete přívod vody.

2. Odtočte zbývající vodu z chladničky.

3. Odstraňte starý filtr.

Aquacrystalis-ac-da2012a-step-1

4. Hadičku na obou koncích pod pravým uhlem odřízněte (přibližně 12–15 mm)

Aquacrystalis-ac-da2012a-step-2

5. Odšroubujte spojku se závitem a vložte do ní seříznutý konec hadičky, který vede z vodovodního řádu.

Pozor: Zkontrolujte na filtru, nebo na krabičce filtru směr toku vody (označený šipkou). (Vodovodní řád ------> Chladnička)

6. Pevně zatlačte hadičku na vodu do konce filtru, který je označen šipkou směřující dovnitř.

7. Hadičku zatlačte dovnitř až na doraz (přibližně 12–15 mm) a utáhněte spojku se závitem.

Aquacrystalis-ac-da2012a-step-3 kopie 

8. Odtočte z filtru přibližně 15 litrů vody (dokud voda nepoteče průzračně čistá).

Aquacrystalis-ac-da2012a-step-4 kopie

9. Uzavřete přívod vody.

10. Odšroubujte druhou spojku se závitem a vložte do ní druhý seříznutý konec hadičky, který vede z vaší chladničky.

11. Pevně zatlačte hadičku na vodu do konce filtru, který je označen šipkou směřující ven.

12. Hadičku zatlačte dovnitř až na doraz (přibližně 10–12 mm) a utáhněte spojku se závitem.

Aquacrystalis-ac-da2012a-step-5 kopie

13. Ujistěte se zda hadička na obou koncích filtru pevně drží.

14. Otevřete přívod vody.

15. Resetujte diodu na vaší chladničce, která upozorňuje na výměnu filtru (dle návodu přiloženého u vaší chladničky) 

Aquacrystalis-ac-da2012a-step6