Druhy filtračních konvic na vodu

konvice-druhy-2 

V současné době, kdy se kvalita vody stává stále důležitějším tématem, se filtrační konvice a technologie staly klíčovým prvkem v domácnostech po celém světě. Tyto systémy nabízejí efektivní a přístupné řešení pro zlepšení kvality pitné vody. V tomto článku se podíváme na nejčastější typy filtračních konvic a technologií, jako jsou uhlíkové filtry, uhlíkové minerální filtry a reverzní osmóza

 

Konvice na uhlíkové filtry

Filtrační konvice na uhlíkové filtry jsou jedním z nejrozšířenějších a nejstarších typů filtračních konvic používaných v domácnostech. Ve filtračních patronách do konvic používají uhlíkové filtry, které fungují na principu adsorpce, kde aktivní uhlík pohlcuje nečistoty a kontaminanty z vody. Aktivní uhlík je účinný při odstraňování chlóru, pesticidů, organických látek a některých kovů.

Výhody

 • Nízká pořizovací cena: Uhlíkové filtry jsou obecně cenově dostupnější než pokročilejší systémy.
 • Účinnost v odstraňování chlóru a organických látek: Vynikající v odstraňování chlóru, pachu a chuti z vody.
 • Snadná instalace a údržba: Nevyžadují složitou instalaci a filtry jsou snadno vyměnitelné.

Nevýhody

 • Omezený rozsah filtrace: Nejsou tak účinné při odstraňování minerálů, solí a některých kovů.
 • Potřeba časté výměny filtru: Uhlíkové filtry se mohou rychle nasycovat, což vyžaduje jejich pravidelnou výměnu.
 • Riziko množení bakterií: V uhlíkových filtrech mohou vznikat prostředí vhodná pro růst bakterií.

 

Konvice na uhlíkové minerální filtry

Filtrační konvice na minerální uhlíkové filtry ve filtračních patronách konvic používají uhlíkové minerální filtry, které kombinují účinky aktivního uhlíku s přídavkem minerálů. Tento typ filtru nejenže odstraňuje nečistoty, ale také zvyšuje hladinu minerálů v pitné vodě, jako jsou vápník a hořčík. Tato metoda je oblíbená pro své zdravotní přínosy a schopnost zlepšit chuť vody. 

Výhody

 • Přidání minerálů do vody: Kromě odstraňování nečistot tyto filtry zvyšují obsah minerálů ve vodě, což může být prospěšné pro zdraví.
 • Odstraňuje škodlivé látky: Efektivní v odstranění chlóru, pesticidů a organických látek.
 • Zlepšení chuti vody: Minerály mohou zlepšit chuť vody.

Nevýhody

 • Vyšší náklady než u standardních uhlíkových filtrů: Kombinace minerální a uhlíkové filtrace může být dražší.
 • Omezení v odstranění určitých kontaminantů: Stejně jako uhlíkové filtry, i tyto mají omezení v odstranění některých typů kontaminantů.
 • Potřeba pravidelné výměny: Filtrační média je třeba pravidelně měnit.

 

Konvice s reverzní osmózou

Konvice s reverzní osmózou, využívají pokročilou filtrační technologii založenou na principu reverzní osmózy, konvice používají speciální filtry s semipermeabilní membránu, která slouží k odstranění široké škály kontaminantů, včetně bakterií, virů, solí a některých kovů. Filtry na principu reverzní osmózy jsou vysoce efektivní, ale mohou být dražší a vyžadují pravidelnou výměnu. Filtrační konvice, která používá tuto technologii je například Aquaphor J. SHMIDT 500.

Výhody

 • Vysoká účinnost: Schopna odstranit až 99% všech kontaminantů, včetně bakterií, virů, solí a těžkých kovů.
 • Zlepšuje chuť a kvalitu vody: Poskytuje čistou, bezpečnou a chutnou vodu.
 • Odstraňuje nepříjemné pachy a chutě: Efektivní v odstranění chlóru a jiných látek zhoršujících chuť.

Nevýhody

 • Vyšší náklady na pořízení a údržbu: Systémy reverzní osmózy jsou dražší jak v pořizovacích, tak v provozních nákladech.
 • Větší nároky na údržbu: Membrány a filtry vyžadují pravidelnou výměnu a kontrolu.
 • Odstraňuje i užitečné minerály: Voda může být "příliš čistá", což znamená, že může docházet k odstranění minerálů prospěšných pro zdraví.

 

Závěr

Při výběru ideálního filtračního systému je klíčové zvážit mnoho faktorů, aby se zajistilo, že vybraná technologie nejlépe vyhovuje potřebám vaší domácnosti. Je důležité pochopit, že každý typ filtru má své specifické silné stránky a omezení, a proto je třeba pečlivě zvážit následující aspekty.

 1. Kvalita místní vody: Nejprve je třeba pochopit, jaké kontaminanty jsou ve vaší místní vodě. To může zahrnovat chlór, těžké kovy, pesticidy, bakterie, a další. Různé typy filtrů jsou účinné proti různým kontaminantům.

 2. Požadavky na údržbu: Každý filtrační systém vyžaduje určitou údržbu. Uhlíkové filtry vyžadují častější výměnu, zatímco systémy reverzní osmózy vyžadují komplexnější a pravidelnější údržbu.

 3. Náklady: Počáteční náklady a provozní náklady se liší mezi různými typy filtrů. Uhlíkové filtry jsou obvykle levnější, ale mohou vyžadovat častější výměny filtrů. Naopak, systémy reverzní osmózy jsou dražší jak v počátečních nákladech, tak v nákladech na údržbu.

 4. Vliv na minerály vevodě: Některé filtry, jako jsou ty s reverzní osmózou, mohou odstranit užitečné minerály z vody. To může být nežádoucí pro některé uživatele. Je důležité zvážit, zda je potřeba tyto minerály do vody dodatečně přidávat.

 5. Osobní preference a potřeby: Nakonec, osobní preference a specifické potřeby vaší domácnosti hrají klíčovou roli. To zahrnuje věci jako chuť vody, požadavky na průtok vody a prostor pro instalaci systému.

Výběr správného filtračního systému může mít významný dopad na kvalitu a chuť vaší pitné vody a může také přispět k celkovému zdraví vaší rodiny.