Návod LT120F (ADQ73214404)

 

1. Otočte krytem vzduchového filtru (s nápisem Pure N Fresh) o 15 stupňů proti směru hodinových ručiček a vyjměte kryt s filtrem. 

2. Vyjměte z krytu starý vzduchový filtr a vložte nový filtr místo starého zpět do krytu. (nápisem front směrující k vám)

3. Vraťte filtr s krytem zpět do chladničky a otočte krytem po směru hodinových ručiček, až do uzamčené polohy.

remove LT120F