Porovnání EPA vs. HEPA filtrů

hepa-vs-epa-clanek

Kvalita ovzduší, kterou dýcháme, má značný dopad na naše zdraví. Na zlepšení kvality ovzduší v našich domovech a pracovištích se podílejí různé druhy filtrů, zejména EPA a HEPA filtry. Tento článek vás provede klíčovými rozdíly, výhodami, nevýhodami a vhodnými použitími těchto dvou typů filtrů.

 

Co jsou EPA a HEPA filtry?

EPA (Efficiency Particulate Air) a HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtry jsou zařízení navržená k odstraňování nečistot a částic z ovzduší. Obě tyto technologie jsou velmi účinné, ale liší se ve své schopnosti zachytit určité velikosti částic.

EPA filtry jsou klasifikovány podle Evropské normy EN 1822 do tříd od E10 do E12, přičemž E10 zachytává 85% částic o velikosti 0,3 mikrometru, zatímco E12 zachytí 99,5% částic stejné velikosti.

HEPA filtry jsou rovněž klasifikovány podle EN 1822, ale jejich třídy jsou H13 a H14. H13 zachytí 99,95% částic o velikosti 0,3 mikrometru a H14 zachytí 99,995% těchto částic.

 

Výhody a Nevýhody

EPA filtry

  • Výhody

EPA filtry jsou méně nákladné než HEPA filtry a také méně restriktivní pro průtok vzduchu, což znamená, že mohou být efektivnější v systémech s vysokým průtokem vzduchu.

  • Nevýhody

EPA filtry nemají tak vysokou účinnost zachycení částic jako HEPA filtry, což znamená, že neposkytnou stejnou úroveň ochrany před mikroskopickými alergeny a patogeny.

 

HEPA filtry

  • Výhody:

HEPA filtry jsou mimořádně účinné v zachycování částic, včetně mikroskopických alergenů, virů, bakterií a jiných patogenů. To z nich činí ideální volbu pro nemocnice, laboratoře a jiná prostředí, kde je třeba minimalizovat kontaminaci vzduchu.

  • Nevýhody

HEPA filtry jsou dražší a mají vyšší nároky na energii kvůli svému vyššímu odporu proti průtoku vzduchu.

 

Vhodné Použití

EPA filtry jsou obecně vhodné pro běžné použití v domácnostech a kancelářích, kde je třeba odstranit běžné alergeny, jako je prach, pyl a chlupy z domácích mazlíčků.

HEPA filtry jsou vhodné pro použití v prostředích, kde je třeba odstranit nejen běžné alergeny, ale také mikroskopické patogeny. To zahrnuje nemocnice, laboratoře, zařízení pro výrobu potravin a léků a jiná citlivá prostředí.

Na našem e-shopu Cleno najdete:

Závěr

Jak EPA, tak HEPA filtry mají své místo při zlepšování kvality vzduchu, který dýcháme. Výběr mezi nimi by měl být založen na specifických potřebách daného prostředí a na ochotě investovat do výměny filtrů a energetických nákladů.