Návod na instalaci filtru UltraClarity, AC-Ultra a další

 

1. Stisknutím tlačítka otevřete kryt filtru.

Aquacrystalis-ac-ultra-step1

2. Starý filtr vytáhněte směrem dolů, vyšroubujte a vyhoďte.

 

Aquacrystalis-ac-ultra-step2

 

3. Nový filtr ve vodorovné poloze zatlačte do držáku a zašroubujte do rozdělovače, dokud se nezastaví.

Aquacrystalis-ac-ultra-step3

 

4. Zatlačte kryt filtru směrem nahoru, dokud nezapadne na své místo.

Aquacrystalis-ac-ultra-step4

 

5. Odpouštějte vodu z dávkovače po dobu 6-8 minut (10 litrů), aby se systém a filtr pročistil.

Aquacrystalis-ac-ultra-step5

 

6. U modelů s kontrolkou výměny stiskněte a podržte tlačítko RESETOVAT vodní filtr na dávkovači. 

Aquacrystalis-ac-ultra-step6

 

 

Video návod